ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΚΑΙΡΟΣ

Πρωτοσελιδα

Uncategorised

Παρουσίαση Δεικτών

123

Κατώτατος Μισθός

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/10/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΣΕΕ Συνεδρίασε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ, προκειμένου να αποφασίσει τις εισηγήσεις της στην ολομέλεια της Συνομοσπονδίας, γύρω από τον προγραμματισμό δράσης στα ζητήματα Κυβερνητικών μεθοδεύσεων για τον και της αναγκαιότητας επαναφοράς της ρύθμισης για τον καθορισμό του μέσω της ΕΓΣΣΕ, του προϋπολογισμού καθώς και του επαναϋπολογισμού των συντάξεων. Για τη ΓΣΕΕ, το αίτημα για άμεση επαναφορά από την Κυβέρνηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, χωρίς διακρίσεις, και ο εφεξής καθορισμός του μισθού και του ημερομισθίου, για όλους τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αποτελεί κεντρικό αίτημα, επιτακτική ανάγκη και κρίσιμο διακύβευμα. Η Συνομοσπονδία, το επόμενο διάστημα, σε συντονισμό με τους συμμετέχοντες στην «Κοινωνική Συμμαχία» φορείς, θα εξετάσει τρόπους αντίδρασης απέναντι στη διττή, πλην όμως ψευδεπίγραφη και παραπλανητική για τον κόσμο της μισθωτής εργασίας και τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα, Κυβερνητική πολιτική. Μεταξύ των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, την Εκτελεστική Επιτροπή απασχόλησαν τα πρωτοφανή και διαρκώς εντεινόμενα φαινόμενα βίας των «δυνάμεων» του Π.Α.ΜΕ και οι επιθέσεις που δέχονται μια σειρά από οργανώσεις μέλη της ΓΣΕΕ, αλλά και της απαράδεκτης προσπάθειας υπονόμευσης συνεργατικών μορφών της οικονομίας, ως οργανικό τμήμα του παραγωγικού συστήματος. Για τη Συνομοσπονδία ζητήματα δημοκρατίας και δημοκρατικής νομιμότητας, όπως και ενθάρρυνσης συλλογικών προσπαθειών εργαζομένων προβληματικών επιχειρήσεων να διασώσουν, με όρους οικονομικής βιωσιμότητας τις θέσεις εργασίας τους, είναι αδιαπραγμάτευτα. Για το λόγο αυτό, συντονισμένα και ομόθυμα θα αντιμετωπιστούν τόσο η βία όσο και κάθε επίθεση που στοχεύει στο εσωτερικό του οργανωμένου συνδικαλιστικού κινήματος. Δεν νοείται συμμετοχή σε θέσεις εκπροσώπησης της ΓΣΕΕ και a la carte επίκληση της επωνυμίας της Συνομοσπονδίας, όταν διαπράττονται ποινικά αδικήματα σε βάρος συνδικαλιστικών οργανώσεων και εκλεγμένων συνδικαλιστικών μας στελεχών, όταν εκλείπει ο στοιχειώδης δημοκρατικός σεβασμός στο καταστατικό, στους δημοκρατικούς κανόνες και στις αποφάσεις των δικαστηρίων. Στην κατεύθυνση αυτή θα ενημερωθεί, μέσω των εκπροσώπων μας, και η Διεθνής Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία ITUC, μέλος της οποίας είναι η ΓΣΕΕ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Δείκτες Κλίματος Αγοράς Εργασίας

Δείκτες Κλίματος Αγοράς Εργασίας Νέοι εργαζόμενοι 25 έως 44 ετών και «ευέλικτοι» οι πλέον απαισιόδοξοι και αβέβαιοι για το επαγγελματικό τους μέλλον Η ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας, στην κατεύθυνση της διεξοδικής διερεύνησης της υφιστάμενης κατάστασης, των μεσοπρόθεσμων τάσεων και των μελλοντικών εξελίξεων στην αγορά εργασίας, εγκαινιάζει (ακόμη) μια νέα παρέμβαση για την αποτύπωση, συσχέτιση και αξιολόγηση του εργασιακού πλαισίου και περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τη συστηματική –ανά τετράμηνο– διεξαγωγή ειδικής θεματικής έρευνας κοινής γνώμης, αποκλειστικά σε εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα, για την καταγραφή-μέτρηση και συγκριτική αποτίμηση δεικτών κλίματος αναφορικά με την αισιοδοξία και την επαγγελματική προοπτική, την εξέλιξη των αμοιβών, την ασφάλεια της θέσης απασχόλησης, την ποιότητα των συνθηκών δουλειάς, το σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων. Η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των ευρημάτων της εν λόγω έρευνας, η συγκριτική αποτίμηση των μεταβολών και η συνδυαστική συνεξέτασή τους με το σύνολο των δεδομένων που επεξεργάζεται το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ θα οδηγήσει σε στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες. Το 70% των νέων εργαζόμενων (25 έως 44 ετών) και 7 στους 10 ευέλικτα απασχολούμενοι δηλώνουν απαισιόδοξοι για την πορεία της χώρας τους επερχόμενους μήνες αναδεικνύοντας την παγίωση μιας γενικευμένης θεώρησης μηδενικών προσδοκιών που διαχέεται σε κάθε πτυχή του εργασιακού, κοινωνικού και οικονομικού γίγνεσθαι τροφοδοτώντας, μεταξύ άλλων, φαινόμενα φυγής-μετανάστευσης (brain drain). Ταυτόχρονα, το 66% των μισθωτών του Ιδιωτικού Τομέα διατηρούν δυσοίωνες εκτιμήσεις για την εξέλιξη των αμοιβών τους το επόμενο εξάμηνο ενώ μόλις 1 στους 4 δηλώνει ότι ο εργοδότης του σέβεται πλήρως τα θεσμοθετημένα εργασιακά του δικαιώματα. Ενδεικτικό του τεράστιου, σε ένταση και έκταση, ζητήματος της εργασιακής ανασφάλειας είναι πως μόνο το 55% εμφανίζονται βέβαιοι για τη διατήρηση της δουλειάς τους στους προσεχείς έξι μήνες, με το ποσοστό της «σιγουριάς» να υποχωρεί στο 31% για τους μερικώς απασχολούμενους. Είναι πρόδηλο από μια ακόμη κοινωνική έρευνα ότι η σημερινή κατάσταση στην αγορά εργασίας δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας. Τα πλήγματα που έχουν υποστεί οι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό Τομέα έχουν διαμορφώσει ένα αρνητικό κλίμα, το οποίο απαιτεί ουσιαστικές παρεμβάσεις επαναφοράς του ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου.

100 ΧΡΟΝΙΑ ΓΣΕΕ-ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 6/9 (Β)

100 ΧΡΟΝΙΑ ΓΣΕΕ-ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 6/9

100   1

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Δελτία Τύπου Uncategorised