ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΚΑΙΡΟΣ

Πρωτοσελιδα

Δελτία Τύπου

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   2014

 

Στην Αθήνα, σήμερα 26 Μαρτίου 2014, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός:

α) Δημήτριος Δασκαλόπουλος, Πρόεδρος ΣΕΒ και Χαρίτων Κυριαζής Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών και εκπρόσωποι αυτού

γ) Βασίλειος Κορκίδης, Πρόεδρος και Γεώργιος Καρανίκας, Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και εκπρόσωποι αυτής,

δ) Ανδρέας Ανδρεάδης, Πρόεδρος και Γεώργιος Βερνίκος, Γενικός

Γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και εκπρόσωποι αυτού

και αφετέρου Γιάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος και Νικόλαος

Κιουτσούκης Γενικός Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας

Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.) και εκπρόσωποι αυτής, όλοι νόμιμα

εξουσιοδοτημένοι, συμφωνούν τα εξής:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν κατηγορηματικά την  ομόφωνη και ανεπιφύλακτη απόφασή τους να κρατήσουν ενεργό το θεσμό των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ν’ αποκαταστήσουν το ρόλο της Εθνικής Γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), παρά τα εμπόδια της πρωτοφανούς για τη χώρα ύφεσης και του ασφυκτικού νομικού πλαισίου που επέβαλε σοβαρούς περιορισμούς στη συλλογική αυτονομία.

Τα συμβαλλόμενα μέρη επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους  για υλοποίηση δράσεων, που θα συμβάλουν στη μείωση της  εφιαλτικής για τη χώρα ανεργίας, την πάταξη της ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας, τη μετενέργεια, την επαναφορά της πλήρους και καθολικής ισχύος της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., την επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων για λόγους ίσης μεταχείρισης και αποφυγής αθέμιτου ανταγωνισμού των επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα: ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Σύμβασης Εργασίας

 

Στην υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας διάρκειας ενός έτους με ισχύ από 1/1/2014 προχώρησαν σήμερα ΓΣΕΕ και εργοδοτικοί φορείς (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ).

Η συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων ότι συνεχίζουν να ισχύουν οι όροι εργασίας που θεσπίστηκαν με προηγούμενες ΕΓΣΣΕ ενώ η σύμβαση περιλαμβάνει και άρθρο που επεκτείνει από την ημέρα υπογραφής της, τη δυνατότητα μειωμένου ωραρίου λόγω φροντίδας παιδιού και στους δύο γονείς. 

Βασικό σημείο που ορίζεται με άρθρο της νέας ΕΓΣΣΕ αποτελεί η αυτοδέσμευση των κοινωνικών φορέων ότι εάν με οποιονδήποτε τρόπο αρθούν οι νομοθετικές παρεμβάσεις για τον καθορισμό των μισθολογικών όρων , θα ξεκινήσουν άμεσα οι διαπραγματεύσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. 

Η ΓΣΕΕ για άλλη μια φορά απέδειξε ότι ως σοβαρός κοινωνικός εταίρος μπορεί όχι μόνο να αγωνίζεται για τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων αλλά μέσα από κοινή συνεννόηση παρά τις επαίσχυντες νομοθετικές παρεμβάσεις να πετυχαίνει και την επέκτασή τους.

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε Κ Κ
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                     ΓΟΥΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ   ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΓΙΑ ΝΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ                                        ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

                           Προς : Διοικητή Ο.Α.Ε.Δ

                                 κ. Αμπατζόγλου Θεόδωρο                         

  

Θέμα : Υποβολή πρότασης για Τοπικό Ολοκληρωμένο

               Πρόγραμμα στο Ν. Καστοριάς

  

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ   ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΓΙΑ ΝΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

  1. 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  2. I. Δράση Νέες Θέσεις Εργασίας ( Ν.Θ.Ε )
  3. II.Δράση Επαπειλούμενες Θέσεις εργασίας
  4. III.Δράση Νέων Ελεύθερων επιχειρηματιών
  5. IV.Δράση Κατάρτιση και Επανακατάρτιση
  6. V.Δράση Κατάρτισης αποφοίτων τεχνικών σχολών.
  7. VI.Δράση Πιστοποίηση Γουνεργατών και Γουνοποιών
  8. Δράση Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 είχε τεθεί ως επιτακτική η ανάγκη, όχι μόνο η εφαρμογή     ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης αλλά και η ανάγκη αυτές να διαμορφώνονται σε τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες ανάγκες   της τοπικής αγοράς εργασίας.

Στην Π.Ε. Καστοριάς εκτός των προγραμμάτων χρηματοδότησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που εφαρμόστηκαν σε εθνικό επίπεδο, έχουν υλοποιηθεί την τελευταία δεκαπενταετία δύο σημαντικά Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα.  

          

       Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα στην Π.Ε. Καστοριάς

Το πρώτο ΤΟΠ υλοποιήθηκε την τριετία 1999 – 2002 αποδίδοντας ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα σε σχέση με την δημιουργία θέσεων εργασίας , την δημιουργία νέων επιχειρήσεων αλλά και μέσα από τις ευκαιρίες κατάρτισης και επανακατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής.

Το δεύτερο ΤΟΠ (2010 – 2014 ) ολοκληρώνεται εντός του 2014 με την τελευταία κατά σειρά δράση αυτή της κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ΤΟΠ υλοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:

α/α

Δράσεις

Αρχικός αριθμός ωφελουμένων

Τελική απορρόφηση

1

Πρόγραμμα Νέων θέσεων Εργασίας

300

392

2

Πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας

200

41

3

Πρόγραμμα νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών

100

168

4

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας

50

49

5

Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

 

380

 

Σύνολα

 

1030

Η υλοποίηση των ως άνω δράσεων χρηματοδοτήθηκε, από τον Ο.Α.Ε.Δ με το ποσό περίπου των 11.000.000,00€

Διαβάστε περισσότερα: ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

8ΜΑΡΤΗ : ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

8 ΜΑΡΤΗ : ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Μετά από τρία χρόνια περιδίνησης στα αλλεπάλληλα και αδυσώπητα μέτρα λιτότητας, το αποτέλεσμα είναι αφενός μεν ο οικονομικός μαρασμός της κοινωνίας, και αφετέρου η υποχώρηση των αρχών που στηρίζουν τη συνοχή του κοινωνικού ιστού, όπως κατ’εξοχήν είναι η ισότητα των φύλων.

Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία απέχουν μακράν της πραγματικότητας, την οποία δεν έχουν μηχανισμούς να αποτυπώσουν, ώστε να καταφανεί ο αληθινός αριθμός των υποαπασχολούμενων γυναικών, των μειώσεων στις αμοιβές τους, αλλά και αυτών που έχουν αναγκασθεί να εγκαταλείψουν την εργασία τους για να ανταποκριθούν στις ανάγκες άμισθης υποστήριξης των αναγκών φροντίδας της οικογένειάς τους από το κλείσιμο των δημόσιων υποστηρικτικών δομών. Ακόμη και αυτά τα στοιχεία όπως τα πρόσφατα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής φανερώνουν όμως τα τραγικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όπως αυτό της ανεργίας που είναι κατ΄εξοχήν «γένους θηλυκού» με το ποσοστό να αγγίζει το 31,6%, αρκετά υψηλότερο από εκείνο των ανδρών (23,6%) ΕΛΣΤΑΤ Δεκέμβριος 2013. Στη σκιά των

Διαβάστε περισσότερα: 8ΜΑΡΤΗ : ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΣΥΣΚΕΨΗ ΦΟΡΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή   στο ξενοδοχείο Έσπερος, σύσκεψη των φορέων του Νομού μας και παρουσία των δύο  βουλευτών,  με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου.

Στην σύσκεψη παραβρέθηκε το σύνολο των φορέων του Νομού μας και μετά από γόνιμο διάλογο, αποφασίστηκε να κατατεθεί στον Ο.Α.Ε.Δ, η πρόταση του Εργατικού Κέντρου γι΄ ένα νέο Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα ( Τ.Ο.Π ), αφού ληφθούν υπόψη και ενσωματωθούν , οι επί μέρους παρατηρήσεις και προτάσεις που κατέθεσαν στην σύσκεψη, ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καστοριάς κ. Σαββόπουλος Δ., ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καστοριάς κ. Καραταγλίδης Χ., ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε κ. Αποστολίδης Π., ο πρόεδρος των εμπειροτεχνών και εκπρόσωπος της ΓΕΣΕΒΕ Κ. Ιωάννου Β. και ο εκπρόσωπος της Ν.Ε του ΠΑΣΟΚ κ. Βαρσάμης Κ.

Διαβάστε περισσότερα: ΣΥΣΚΕΨΗ ΦΟΡΕΩΝ

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Δελτία Τύπου