Δε. Ιαν 17th, 2022

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 24 ΚΟΖΑΝΗ                                                                                                                                                                                   Κοζάνη 16/7/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΟΧ 5.302/1/2012

To Περιφερειακό Ινστιτούτου Εργασίας  Γ.Σ.Ε.Ε Δυτικής Μακεδονίας (ΙΝ.Ε-Γ.Σ.Ε.Ε) ως δικαιούχος φορέας της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 5.302/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Καστοριάς» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ανακοινώνει ότι μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο που έκανε στους πίνακες που αναρτήθηκαν στις 12/7/2012 διαπίστωσε λάθη που οφείλονται σε  αναριθμητισμό κατά την εισαγωγή κωδικών στους υποψηφίους. Κατά συνέπεια αποσύρει τους πίνακες για διόρθωση και επανέκδοσή τους.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε
Δυτικής Μακεδονίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καραβασίλης Ιωάννης