Δε. Ιαν 17th, 2022

 

Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς έλαβε γνώση της απόφασης του συνόλου των εργαζομένων  στους  δύο  Βρεφικούς Σταθμούς  του Δήμου Καστοριάς να προβούν σε επίσχεση εργασίας από την Παρασκεύη  29  Οκτωβρίου 2010  και δηλώνει :

1.Όπως πάντα το Εργατικού Κέντρου Καστοριάς είναι στο πλευρό των εργαζομένων
στους  δύο  Βρεφικούς Σταθμούς  του Δήμου Καστοριάς στο δίκαιο αίτημα ,
να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους.
Έχουν  να  πληρωθούν από τον ΙΟΥΝΙΟ, και σήμερα  είναι Οκτώβριος  με αποτέ-
λεσμα  όλοι τους να έχουν περιέλθει σε  δεινή  οικονομική κατάσταση και ο χειμώ-
νας  να  είναι  μπροστά μας.
2. Θεωρούμε  απαράδεκτο  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Πολιτιστικής  Επιχείρη-
σης  να κάνει  πως  δεν  τρέχει τίποτα  και ο Δήμος  Καστοριάς  παρά και τις  
αποφάσεις του Δημοτικού  Συμβουλίου  να  μην  δίνει  τις  λύσεις που  πρέπει,
ώστε  οι  Εργαζόμενοι απερίσπαστοι να ασχολούνται με  τις παιδικές ψυχές που
τους εμπιστεύονται  οι εργαζόμενοι γονείς  της   πόλης  μας.
3. Θα  πρέπει να  καταλάβουν όλοι  οι εμπλεκόμενοι  φορείς, ( πολιτεία  εφόσον
δεν  έχει  εκπληρώσει τις  υποχρεώσεις της, ο Δήμος  Καστοριάς μια  και το Δ.Σ
της  Πολιτιστικής Επιχείρησης δεν  έχει δώσει λύσεις  και δεν έχει  πρόθεση να
δώσει  λύση  και όσοι  φιλοδοξούν  να  αναλάβουν τις  τύχες  αυτού του τόπου ),
ότι  η υπομονή  των εργαζομένων έχει εξαντληθεί και δεν είναι δυνατόν να
ανεχτούν άλλο αυτή την απαράδεκτη αντιμετώπιση.
Τέλος  καλούμε :
•    Τον  Δήμο  Καστοριάς  άμεσα να δώσει  λύση στο  πρόβλημα πληρωμής των
Εργαζομένων  στους  Βρεφικούς  Σταθμούς, για να ανοίξουν  οι  δύο Βρεφικοί
Σταθμοί  της πόλης μας  και να μην  προστεθεί  άλλο  ένα  πρόβλημα στους
Εργαζόμενους   γονείς  σε  μια  δύσκολη  εποχή  με  πάρα  πολλά  οικονομικά
προβλήματα.
•    Θα  πρέπει  όλοι  να  πάρουν  θέση  στο  υπαρκτό  πρόβλημα  και  πρώτα από
όλους  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Καστοριάς  σε  έκτακτη συνεδρίαση  του  για  να  δώσει  λύση  εδώ και τώρα, μπορεί  και πρέπει.
Κάποια  προβλήματα  δεν  μπορεί να  περιμένουν,  ιδίως  όταν  έχουν σχέση  με  ανθρώπους  και τις  ανάγκες  τους.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε Κ Κ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΛΕΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                      ΓΟΥΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ