Δε. Ιαν 17th, 2022

Εκ μέρους της Διοίκησης σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καστοριάς.
Είναι πεποίθησή μου πως ο ενημερωμένος εργαζόμενος είναι αυτός που μπορεί να αντισταθεί αποτελεσματικότερα σε κάθε προσπάθεια για εκμετάλλευσή του. Αποτελεί πρώτιστο καθήκον για τη Διοίκηση του Ε.Κ.Κ. να παρέχει ενημέρωση και πληροφόρηση στους εργαζόμενους της περιοχής μας.
Αυτήν την ανάγκη της ενημέρωσης και της επικοινωνίας έρχεται να καλύψει η δημιουργία της ιστοσελίδας μας. Ελπίζω οι εργαζόμενοι να αγκαλιάσουν αυτή μας την προσπάθεια και η ιστοσελίδα μας να αποτελέσει ένα παράθυρο διαλόγου, προβληματισμού και ενημέρωσης για τους εργαζόμενους της περιοχής λειτουργώντας συμπληρωματικά με όλες τις άλλες μορφές ενημέρωσης και προσέγγισης που έχουμε στη διάθεσή μας.

Πρόεδρος Ε.Κ.Καστοριάς.