Δε. Ιαν 17th, 2022

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

(Ιδιαίτερα στον κλάδο της Γούνας – Τουρισμού καθώς και των μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Ν. Καστοριάς ).

Βασικοί άξονες προγράμματος :
1)Επιδότηση για πρόσληψη ανέργων για μια τριετία με υποχρέωση του εργοδότη για ένα επιπλέον εξάμηνο.
2)Ειδική μέριμνα για νέους σε ηλικία ανέργους.
3)Ειδική μέριμνα για τους ηλικιωμένους με μεγαλύτερη επιδότηση και διάρκεια.
4)Μέριμνα επιδότησης για έναρξη νέας επιχείρησης.
5)Πληρωμή όσων εντάσσονται στο πρόγραμμα μέσω τραπεζικού λογαριασμού σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
6)Κατάρτιση –επανακατάρτιση για αλλαγή ειδικότητας και πιστοποίηση, στη διάρκεια της εκπαίδευσης να υπάρχει ασφάλιση των συμμετεχόντων.
Επίσης η κατάρτιση να συνδεθεί και με την  πιστοποίηση του επαγγέλματος του Γουνοποιού – Γουνεργάτη.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΜΑΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Για την καταπολέμηση της μαύρης εργασίας ζητάμε :
Στη φασόν εργασία στα χωριά ασφάλιση στο Ι.Κ.Α ( μέχρι  και τα 120 ένσημα, διατηρώντας σαν κύριο ασφαλιστικό φορέα τον Ο.Γ.Α ) με απόδοση ασφαλίστρου με κάθε εκκαθάριση και ανάλογα με το ποσό εκκαθάρισης  και ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι να έχουν την δυνατότητα να εγγράφονται  στους ανέργους και να μπορούν να ωφεληθούν όλων  των βοηθημάτων  που δίνονται από τον  Ο.Α.ΕΔ.

3.ΣΧΟΛΗ ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ

Αναβάθμιση της Σχολής Γουνοποιίας τουλάχιστον σε επίπεδο ΙΕΚ  ή ΕΠΑΛ και σύνδεση με την πιστοποίηση του επαγγέλματος του Γουνοποιού – Γουνεργάτη.
Τέλος  για τους  αποφοίτους τις σχολής να υπάρχει η  πρόβλεψη  για  άμεση απασχόληση μέσω προγράμματος επιδότησης  από τον ΟΑΕΔ.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε Κ Κ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΛΕΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                      ΓΟΥΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ