Δε. Ιαν 17th, 2022

 
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Με   πρωτοβουλία   του   Εργατικού   Κέντρου   Καστοριάς πραγματοποιήθηκε  συνάντηση  με  την  συμμετοχή  του  Εργατικού   Κέντρου   Κοζάνης  και  των  τριών  σωματείων   του  κλάδου  της  Γούνας,  του  σωματείου  Γουνεργατων   ΄΄Το Κέλετρον΄΄  του  σωματείου Γουνεργατών – Ιματισμού  και Δέρματος  ΄΄ Ο  προφήτης  Ηλίας΄΄  και του  σωματείου  Γουνεργατών  Σιάτσιστας  με  θέμα  την  υπογραφή   κλαδικής  Συλλογικής  Σύμβασης  Εργασίας  με  την  Ομοσπονδία  Γούνας,  που  θα  οριοθετεί  και την  έναρξη  διαλόγου  για  τα τρία σοβαρότερα  θέματα  που  αποσχολούν  το  κλάδο  της  Γούνας  και  που  είναι :
1.    Η εποχικότητα  στον  κλάδο  της  Γούνας
2.    Η  αμοιβή  εγασίας  με  το  κομμάτι  &
3.    Η αναβάθμιση  και  λειτουργία  της  Σχολής  Γουνοποιιας
Στην  σύσκεψη  διαπιστώθηκε  απόκλιση  στις  θέσεις  των  τριών  σωματείων  του  κλάδου, ενώ  η θέση  των  Εργατικών  Κέντρων  Καστοριάς  και  Κοζάνης  ήταν  κοινή.
Το  Εργατικό  Κέντρο  Καστοριάς  μετά  και την ισχύ  της  μετενέργειας   στις  Σ.Σ.Ε, που  ουσιαστικά  σηματοδοτεί  την  μη  ύπαρξη  κλαδικής  Σ.Σ.Ε  στο  κλάδο  της  Γούνας,  με  ότι  αυτό  συνεπάγεται,  θα  συνεχίσει την  προσπάθεια  συνεννόησης  μεταξύ Εργαζομένων,  αλλά  και την  έναρξη  διαλόγου  μεταξύ  των  Εργαζομένων  και  Εργοδοτών,  που τόσο  ανάγκη  έχει  η τοπική   κοινωνία  μας,  με  μοναδικό  γνώμωνα  το  συμφέρον  των  γουνεργατών  και στην  κατεύθυνση  που  παραπάνω  περιγράψαμε.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε Κ Κ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΛΕΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                      ΓΟΥΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ