Δε. Ιαν 17th, 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Κοζάνη   28  Αυγούστου 2012
Το Ινστιτούτο Εργασίας/ΓΣΕΕ ως δικαιούχος του προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς» στο πλαίσιο του «Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, καλεί τους υποψήφιους  οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα των προσληπτέων και οι οποίοι έχουν αποδεχθεί την θέση εργασίας, να προσέλθουν στις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Κ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς (Αγίας Βαρβάρας 13 – δίπλα στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς) ώστε να υπογράψουν τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Η υπογραφή των συμβάσεων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά κατά τις εξής ημερομηνίες :
•   Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012 έως και  Τρίτη  4 Σεπτεμβρίου 2012 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) κατά τις ώρες 10:00 έως 13:00
Οι ωφελούμενοι κατά την υπογραφή της Σύμβασης θα πρέπει να επιδείξουν την Αστυνομική τους Ταυτότητα και την  Κάρτα  Ανεργίας.

Ινστιτούτο Εργασίας/ΓΣΕΕ