Δε. Ιαν 17th, 2022

Η   Διοίκηση  του  Εργατικού  Κέντρου  ανακοινώνει  την  τελική  έγκριση  από τον  ΑΣΕΠ  των  411  θέσεων  πεντάμηνης  απασχόλησης  Κοινωφελούς   χαρακτήρα  με  αριθμ’  ΚΟΧ  5.302/1/2012.
Στο  αμέσως  επόμενο  διάστημα  το  ΙΝΕ – ΓΣΕΕ  θα  δώσει  στην δημοσιότητα  την  σχετική  προκήρυξη  για  τις  παραπάνω  θέσεις,  ενώ  το  διάστημα  από  17 /04/2012  έως  και  27/04/2012,  οι  ενδιαφερόμενοι  θα  μπορούν  να  υποβάλλουν  τις  αιτήσεις  τους, σύμφωνα  με την προκήρυξη.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε Κ Κ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΛΕΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                      ΓΟΥΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ