Δε. Ιαν 17th, 2022

 

ΕΝΤΑΞΗ  ΑΚΟΜΗ  570  ΑΝΕΡΓΩΝ  ΣΤΟ  Τ.Ο.Π

–    Δόθηκε το πράσινο φως, με τη δημοσίευση της υπ’αριθμ. 23920/727 Κοινής Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ 1389/B/27-4-2012, για την επέκταση του Τοπικού Ολοκληρωμένου Προγράμματος του Νομού Καστοριάς, με την επιχορήγηση 70 επιπλέον ανέργων του Νομού ηλικίας 22-64 ετών, με ποσό που κυμαίνεται για κάθε άνεργο από 20.000 έως 30.000 ευρώ,  προκειμένου να στήσουν τη δική τους επιχείρηση. Το Πρόγραμμα που υλοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία, έχει μέχρι στιγμής ωφελήσει περίπου 280 ανέργους του Νομού Καστοριάς. Από αυτούς οι 100 άνεργοι έχουν επιχορηγηθεί, προκειμένου να ξεκινήσουν κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ περίπου 180 άνεργοι έχουν  επανενταχθεί στην τοπική αγορά εργασίας με την πρόσληψή τους σε επιχειρήσεις που επιδοτούνται με το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών  για 2 έτη. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ, ως Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
–    Με την ίδια Απόφαση εγκρίθηκε και η Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού από τον ΟΑΕΔ, προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ, στα πλαίσια του ίδιου Τοπικού Ολοκληρωμένου Προγράμματος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί κατάρτιση από πιστοποιημένα ΚΕΚ, σε 500 ανέργους του Νομού, διάρκειας 500 ωρών σε θεματικά αντικείμενα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας, όπως έχει προτείνει η Τοπική Δομή Στήριξης, η οποία έχει συσταθεί για την υποστήριξη του Προγράμματος.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε Κ Κ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΛΕΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                      ΓΟΥΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ