Δε. Ιαν 17th, 2022

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  ΠΙΜ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Η  Διοίκηση  του  Εργατικού  Κέντρου  γνωστοποιεί  στα  μέλη της  και  στους  Εργαζόμενους  ότι  έχει  έρθει  σε  συμφωνία  με  την  ¨ ΠΙΜ  –  ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ¨,  εταιρία  συμβούλων   για  πληροφόρηση  και  ενημέρωση  σε  θέματα  Εργασιακά  και  Ασφαλιστικά.
ΘΕΜΑ:  Παροχή  Υπηρεσίας  Πληροφοριών
Εργατικών  &  Ασφαλιστικών Θεμάτων


1. Η ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΟΕ προσφέρει υποστήριξη που καλύπτει τους τομείς της ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ  και  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Αναλυτικότερα, κάθε πληροφορία σχετικώς με τα ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ (Υπ. Εργασίας), (πλην των αμοιβών προσωπικού) τα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΙΚΑ – Επικ. Ταμεία – Κλ. Συντάξεων).
Η παροχή των υπηρεσιών αυτών θα γίνεται με FAX ή Ε-ΜΑΙL μεταξύ του  Εργατικού  Κέντρου και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, οι δε απαντήσεις εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  προς το Εργατικό  Κέντρο  θα αποστέλλονται το δυνατόν συντομότερα, δηλαδή την ίδια ή επόμενη μέρα ανάλογα με το είδος της ερώτησης και  ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ.
2. Η παροχής  της  υπηρεσίας πληροφοριών εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων  για  τους  εργαζόμενους  θα  είναι  δωρεάν.
3. Οι πληροφορίες που θα χορηγούνται προς το  Εργατικό  Κέντρο   θα αφορούν αποκλειστικώς   ερωτήματα   για  συγκεκριμένο Εργαζόμενο που  ανακύπτουν γύρω από πραγματικά.
4. Η ΠΙΜ ΟΕ στους εργαζόμενους  μέλη  του Εργατικού  Κέντρου προσφέρει  την   Υπηρεσία Πληροφοριών Συνταξιοδοτικών μελετών που
περιλαμβάνει καταμέτρηση ενσήμων και σενάριο προσδιορισμού σύνταξης ανά περίπτωση  μελέτης μέχρι του ποσού των 240,00 ευρώ.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε Κ Κ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΛΕΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                      ΓΟΥΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ