Δε. Ιαν 17th, 2022

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ   ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

Ι.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
(Ιδιαίτερα στον κλάδο της Γούνας – Τουρισµού και Τεχνικών Έργων
καθώ
ς και των µικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Ν. Καστοριάς ).

Βασικοί άξονες προγράµµατος :

  1. I. Δράση Νέες Θέσεις Εργασίας ( Ν.Θ.Ε )

1). Επιδότηση για πρόσληψη ανέργων για µία τριετία µε υποχρέωση του εργοδότη για ένα επιπλέον εξάμηνο.

2). Ειδική µέριµνα για νέους σε ηλικία ανέργους.

3). Ειδική µέριµνα για τους ηλικιωμένους που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση, µε μεγαλύτερη επιδότηση και διάρκεια. και χωρίς καμιά δέσμευση του εργοδότη.

  1. I.Δράση Επαπειλούμενες Θέσεις εργασίας

1). Επιδότηση επαπειλούμενων θέσεων εργασίας, μέχρι το 50% για μικρές επιχειρήσεις μέχρι 10 εργαζόμενους και για όλες τις υπόλοιπες 30%.

  1. I.Δράση Νέων Ελεύθερων επιχειρηματιών

1). Μέριμνα επιδότηση; για έναρξη νέας επιχείρησης

2). Ειδική .επιδότηση για έναρξη επιχείρησης στον πρωτογενή τομέα.

  1. I.Δράση Κατάρτιση και Επανακατάρτιση

1). Στοχευμένη και με βάση την τοπική αγορά Κατάρτιση – Επανακατάρτιση για αλλαγή ειδικότητας και πιστοποίηση,

2). Στη διάρκεια της Κατάρτισης – Επανακατάρτισης να υπάρχει ασφάλιση των συµµετεχόντων.

3). Επίσης η κατάρτιση να συνδεθεί και µε την πιστοποίηση του, όπου είναι εφικτό.

  1. I.Δράση Πιστοποίηση Γουνεργατών και Γουνοποιών

1). Επίσης με κατάρτιση να γίνει η πιστοποίηση του επαγγέλματος του Γουνεργάτη – Γουνοποιού για τους ήδη εργαζόμενους, με βάσει του περιγράμματος που υπάρχει.

  1. Δράση Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

1). Να υπάρχει η δυνατότητα να προσλάβουν εξειδικευμένους ωφελούμενους του προγράµµατος και οι κοινωνικέ; δομές καθώς και τα νομικά πρόσωπα παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών που υπάρχουν και λειτουργούν στην περιοχή.

2). Να υπάρχει η δυνατότητα ωφελούμενοι του συγκεκριμένου
προγράµµατος να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στην αναδάσωση καμένων περιοχών από φορείς άμεσα εµπλεκόµενους στην διαδικασία αυτή, (Δασαρχείο Δήμοι κ.λ.π, )


Επίσης :

1). Να μπορούν να απασχολήσουν ωφελούμενους του προγράµµατος συνεταιρισμοί καθώς επίσης και επιχειρήσεις τυποποίησης τοπικών προϊόντων.

2).Πληρωμή όσων εντάσσονται στο πρόγραµµα µέσω τραπεζικού
λο
γαριασμού σύμφωνα µε τις συλλογικές; συμβάσεις εργασίας..

ιι. ΣΧΟΛΗ ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ

1). Αναβάθμιση της Σχολής Γουνοποιίας, μετά από διάλογο όλων των εμπλεκομένων και σύνδεση µε την πιστοποίηση του επαγγέλματος του Γουνοποιού Γουνεργάτη.

2). Στην διάρκεια της σχολής και της πρακτικής, οι σπουδαστές να ασφαλίζονται από τον ΟΑΕΔ   &

3). Για τους αποφοίτους τις σχολής να υπάρχει η πρόβλεψη για
άμεση απασχόληση µέσω προγράµµατος επιδότησης τω ασφαλιστικών εισφορών από τον ΟΑΕΔ, για μια τριετία
µε υποχρέωση του εργοδότη για ένα επιπλέον εξάμηνο.

ΙΙΙ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΜΑΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τέλος σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας και το ΙΚΑ

Για την καταπολέμηση της μαύρης εργασίας ζητάμε:

Στη φασόν εργασία στα χωριά ασφάλιση στο Ι.Κ.Α ( μέχρι και τα 120 ένσημα, διατηρώντας σαν κύριο ασφαλιστικό φορέα τον Ο.Γ.Α) µε απόδοση ασφαλίστρου µε κάθε εκκαθάριση και ανάλογα µε το ποσό εκκαθάρισης και ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι να έχουν την δυνατότητα να εγγράφονται στους ανέργους και να μπορούν να ωφεληθούν όλων των βοηθημάτων που δίνονται από τον Ο.Α.Ε.Δ.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε Κ Κ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΜΑΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                     ΓΟΥΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ