Δε. Ιαν 17th, 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεδρίασε η Διοίκηση της ΓΣΕΕ που προέκυψε από τις εκλογές του 35ου Συνεδρίου και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος Παναγόπουλος Ιωάννης
Α/της Πρόεδρος Κολεβέντης Φώτιος
Γ. Γραμματέας Κιουτσούκης Νικόλαος
Α/της Γ. Γραμματέας Δανούσης Αθανάσιος
Γ. Οργανωτικού Μουτάφης Ευάγγελος
Α/της Γ. Οργανωτικού Πάλλης Ευάγγελος
Γ. Οικονομικού Θωμάς Φίλιππος
Α/της Γ. Οικονομικού Θεοχάρης Ευθύμιος

2. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Παναγόπουλος Ιωάννης
Ανέστης Ευστάθιος
Δανούσης Αθανάσιος
Θωμάς Φίλιππος
Μουτάφης Ευάγγελος
Κιουτσούκης Νικόλαος
Θεοχάρης Ευθύμιος
Κολεβέντης Φώτιος
Πάλλης Ευάγγελος
Πέρρος Γεώργιος 
Ζαριανόπουλος Σωτήριος
Μπαλού Αλεξάνδρα
Πεπές Ζώης
Βασιλόπουλος Αθανάσιος
Φωτόπουλος Νικόλαος
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε Κ Κ
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                     ΓΟΥΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ