Δε. Ιαν 17th, 2022

Πρόεδρος : Μαλέας Γεώργιος , 6976970071

Αντιπρόεδρος : Πάντσιος Βασίλειος , 6973250126

Γ.Γραμματέας: Παπανδρέου Αθανάσιος , 6974595095

Ταμίας: Μαχαιράς Χρήστος , 6978745857

Μέλος Διοίκησης: Αζέμης Χρήστος , 6944417814

Μέλος Διοίκησης: Ελευθεριάδης Ιωάννης , 6981030670

Μέλος Διοίκησης: Μάρκου Ελένη , 6932353688