Τε. Ιούλ 17th, 2024

Τι προτείνουν τα ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ
■ Μείωση του ΦΠΑ για ένα χρόνο σε βασικά είδη διατροφής και
διατίμηση σε βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης των νοικοκυριών όπως,
βρεφικό γάλα, παστεριωμένο γάλα, δημητριακά, τυρί, αλλαντικά,
κοτόπουλο, χοιρινό ζυμαρικά, όσπρια, λαχανικά, βρεφικές πάνες,
προϊόντα προσωπικής υγιεινής και απορρυπαντικά.
■ Τιμαριθμοποίηση των φορολογικών κλιμακίων ώστε οι ονομαστικές
αυξήσεις μισθών και εισοδημάτων να μην εξανεμίζονται με την
αύξηση των φόρων
■ Τιμαριθμική αναπροσαρμογή όλων των κοινωνικών επιδομάτων και
παροχών.
■ Διεύρυνση των δικαιούχων επιδότησης ενοικίου βάσει εισοδηματικών
και κοινωνικών κριτηρίων για να αντιμετωπιστεί το υψηλό κόστος
στέγασης ειδικά σε νέα ζευγάρια και φοιτητές. Δημιουργία δημόσιου
αποθεματικού κοινωνικών κατοικιών.
■ Αύξηση μισθών, πέραν του κατώτατου μισθού, για την προστασία
της αγοραστικής δύναμης των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων
νοικοκυριών. Οι μισθοί δεν είναι η αιτία της τρέχουσας πληθωριστικής
έξαρσης. Οι εργαζόμενοι και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είναι τα
θύματα αυτής της πληθωριστικής κρίσης κερδών.
■ Άμεσα επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας και του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού από τους
εργαζόμενους και τους εργοδότες και αποκατάσταση όλων των
προτεραιοτήτων του συλλογικού εργατικού δικαίου (επέκταση
συλλογικών συμβάσεων, συρροή, μετενέργεια κλπ.).
■ Αυστηρό θεσμικό έλεγχο και διαφάνεια του τρόπου διαμόρφωσης
του κόστους, των τιμών και των περιθωρίων κέρδους σε όλη την
εφοδιαστική αλυσίδα με την ουσιαστική ενίσχυση της επιτροπής
ανταγωνισμού.
■ Πάταξη της κερδοσκοπίας σε όλες τις επιχειρήσεις βασικών κλάδων
παραγωγής και εμπορίας βασικών αγαθών διατροφής και έκτακτη
φορολογία επί των κερδών αλυσίδων super market και επιχειρήσεων
ενέργειας και μεταφορών και τραπεζών.
Δεν πάει άλλο!