Σα. Μαΐ 25th, 2024

Βρίσκονται σε εξέλιξη υποβολής αιτήσεων δύο προγράμματα από τη ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα.

Αφορούν αποφοίτους τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων έχει διάρκεια 200 ώρες και αμοιβή 1.000€ ενώ το πρόγραμμα των εργαζομένων έχει διάρκεια 80 ωρών και αμοιβή 400€.

Τα προγράμματα οδηγούν σε πιστοποίηση και αφορούν ψηφιακές ή πράσινες δεξιότητες.

Το πρόγραμμα των εργαζομένων αφορά 150.000 εργαζόμενους σε όλη την χώρα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας αιτήσεων.

Προβλέπεται από την Προκήρυξη, η δια ζώσης κατάρτιση, σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκατάρτιση που οδηγεί σε αντίστοιχη πιστοποίηση.

Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή :
• Υπεύθυνη Δήλωση από το gov.gr (πρόσβαση με κωδικούς TAXISNET)
• Ταυτότητα (σε μορφή pdf) και Τίτλος Σπουδών (σε μορφή pdf)
• ΑΦΜ, ΑΜΚΑ , ΙΒΑΝ Τράπεζας (με ενδιαφερόμενο ως πρώτο όνομα) – για συμπλήρωση στην αίτηση)
• Αίτηση στο https://voucher.gov.gr/